Drone İle 3D Haritalama / Broşürü İncele


Drone İle 3D Haritalama
Drone İle 3D Haritalama

İNSANSIZ HAVA ARACI (İHA) İLE HARİTALAMA

İnsansız hava aracına yerleştirilmiş fotogrametrik sensörler aracılığı ile elde edilen, yüksek çözünürlüklü ve bindirmeli fotoğraflar sayesinde, uçuş yapılan bölgeye ait 3 boyutlu koordinatlı nokta bulutu ve ortofoto üretilmesini sağlayan sistemlerdir.

Uçuş sonrasında elde edilen ürünler;

 • Yüksek çözünürlüklü ortofoto (3-4cm GSD)

 • 3 boyutlu nokta bulutu (Koordinatlı XYZ değerleri içeren)

 • Sayısal yükseklik modeli (DEM)

 • Sayısal yüzey modeli (DSM)

Gelişen teknoloji ile birlikte İnsansız hava araçları (İHA) birçok sektörde olduğu gibi harita sektöründe de kullanılmaya başlanmıştır. ARCE Proje; tamamen haritalamaya yönelik geliştirilmiş RTK / GPS sistemine sahip insansız hava aracı (DJI Phantom4 RTK) ile havadan ekonomik, hızlı ve yüksek doğruluklu haritalar üretmektedir.

 

DRONE (İHA) ÇALIŞMA PRENSİBİ

ARCE proje; RTK/GPS sistemi bulunan İHA ile TUSAGA-Aktif ( Cors-TR) sistemine bağlanılarak gerçek zamanlı elde edilen yüksek doğruluklu dengelenmiş koordinatlar kullanarak; yoğun görüntü eşleme (Dense Image Matching) yöntemi ile olarak Sayısal Yüzey Modeli(DEM), Halihazır, Ortofoto ve 3D model üretmektedir.

 

DRONE İLE TARIM UYGULAMALARI MULTİSPEKTRAL GÖRÜNTÜ

Tarım sahalarında zaman ve ekonomik açıdan avantaja sahip, RTK/GPS sistemli DRONE (İHA) ve drone'a entegre multispektral (çok bantlı) kamera kullanılarak tarım verimlilik analizlerine yönelik çeşitli haritalar ARCE Proje tarafından üretilir. Üretilen haritalar ürün gelişimini veya hastalık kontrolü için periyodik olarakta yapılabilmektedir. İHA ile çekilen hassas koordinatlı fotoğraflar; Öncelikli olarak görüntü eşleme yöntemleri dengelenir. Dengelenmiş bu veri setinden 3D arazi modeli ve orto-mozaik görüntüler elde edilir. Elde edilen orto-mozaik görüntüler değerlendirilerek NDVI (Normalleştirilmiş Bitki Fark İndeksi) gibi ürün kalitesine ve rekoltesine yönelik haritalar üretilir.

UYGULAMA ALANLARI:

 • YTK sertifikasına sahip personellerimizle MAPEG standartlarına uygun olarak Maden sahaları ve taş ocakları haritalarının üretimi,

 • Halihazır harita üretimi,

 • Güncel ortofoto üretimi,

 • Sayısal yükseklik modeli (DEM) ve Sayısal yüzey modeli (DSM) üretimi,

 • İnşaat alanlarının kazı-dolgu hesapları takibi,

 • Sanayi bölgelerinin ve tesislerinin haritalanması,

 • Arkeolojik çalışma alanlarının haritalanması,

 • Bataklık alanların ölçümü ve haritalaması,

 • Kentsel dönüşüm alanlarının ve mera alanlarının ölçülmesi,

 • Kaçak yapılaşmanın periyodik olarak tespit ve takibinin yapılması,

 • Sanayi bölgelerinin ve tesislerinin haritalanması,

 • Bataklık alanların ölçümü ve haritalaması,

 • Kentsel dönüşüm alanlarının ve mera alanlarının ölçülmesi,

 • Güneş Enerji Santrallerinin (GES) yerleşim alanlarının 3 boyutlu ve hassas olarak ölçülmesi,