İmar Barışı / Broşürü İncele


İmar Barışı
İmar Barışı

     Bakanlar Kurulu’nda çıkan karara göre imarsız yapılar artık kayıt altına alınacak. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, mülkiyet sorunu nedeniyle arsa gözüken yapıların, resmi olarak doğalgaz ve su bağlatamama gibi sıkıntıların önüne geçilecek. Ülkemizde 2017 yılından önce yapılmış ve bu durumda olan tüm binalar şehir, kat büyüklüğü, metrekare gibi herhangi bir şarta bakılmadan kapsam içerisinde olacak. İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle vatandaşlarımızın imar sorunlarının çözülmesidir.

17 Soruda İmar Barışı!

1İmar Barışı nedir?
İmar barışı uygulaması, iskânsız yapıların belli bir harç karşılığında kayıt altına alınarak iskân verilmesi ve bu gelirin dönüşüm projelerine finans sağlaması amacıyla getirilen bir düzenleme.
2- İmar Barışı, İmar Affı mı? 
Başbakan Binali Yıldırım’ın İmar Barışı düzenlemesi ile ilgili yaptığı açıklamalara göre, bu bir af değil.
3- İmar barışının imar affından farkı ne?
“İmar affı olsa, artık bu hakkı aldıktan sonra istediği gibi yıkar yapar kat fazla atar, sınırları geliştirir, emsalini değiştirir.” şeklinde açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım, bunların olmadığını, kayıt altına alınan binada aboneliklerin alınabileceğini, ancak yıkıp yeniden yapımın söz konusu olması halinde emsal neyse mevcut kuralların geçerli olacağını söyledi.
4- İmar barışının vatandaşa ne yararı var?
İmar barışı kapsamında çürük olmayan, iskânsız yapılar kayıt altına alınarak iskân verilecek. Su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek. Yargı ve belediyelerdeki iş yükünün azaltılabilmesi için alınmış yıkım kararlarından ve tahsil edilmeyen para cezalarından vazgeçilecek.
5- İmar barışından hangi yapılar faydalanabilecek?
31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılmış yapılar için imar barışına başvurulabilecek ve Yapı Kayıt Belgesi alınabilecek.
6- İmar barışı ile kat mülkiyeti alınabilecek mi?
Yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, maliklerin yarısının muvafakatinin bulunması halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecek.
7- İmar barışından sonra ev krediye uygun olacak mı?
Yapı Kayıt Belgesinin ve maliklerin yarısının muvafakatinin bulunması halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilmesinin ardından söz konusu ev krediye uygun olacak.
8- İmar barışı için nereye başvurulacak?
İmar barışı için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlara başvurulabilecek.
9- İmar barışında son başvuru günü zaman?
İmar barışı için son gün 31 Aralık 2018 olarak belirlenmiş olup, bu tarihe kadar başvuru yapılabilecek.
10- İmar barışı için ne kadar ödeme yapılacak?
Yapılan tespit sonucunda arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden yüzde üç oranında kayıt bedeli alınacak. Ancak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis işlemi için bedelin iki katı ödenecek.
11- Bina, Hazine arazisi üzerindeyse ne olacak?

Hâzineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlar Bakanlığa tahsis edilecek. Yapı kayıt belgesi sahipleri ile bunların kanunî veya akdi haleflerinin talepleri üzerine taşırtmazlar Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılacak. Bu durumda elde edilen gelirler bu maddenin ikinci fıkrasına göre genel bütçeye gelir kaydedilecek.
12- Yapı Kayıt Belgesi ne zamana kadar geçerli olacak?
Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacak.
13- Yapı Kayıt Belgesi alınan yapı yeniden inşa edilirse ne olacak?
Yapı Kayıt Belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanacak.
14- Yapı Kayıt Belgesi riskli binaya alınabilecek mi?
Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğunda olacak.
15- İmar barışı ne zaman çıkacak?
Kamuoyunda açıklandığı günden bu yana ilgiyle karşılanan İmar barışı düzenlemesinin yer aldığı Kanun Tasarısı, Bakanlar Kurulu’nda dün kabul ediledi. Kanunun önümüzdeki haftalarda yasalaşması bekleniyor.
16- Tasarıda Hâzine tarım arazileriyle ilgili neler var?
İmar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hâzineye ait tarım arazilerini en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kullandığı 31 Aralık 2017 tarihinden önce Bakanlıkça tespit edilen ve başvuru tarihi itibarıyla kullanımlarının halen devam ettiği belirlenen kullanıcılarından; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde bu arazileri doğrudan kiralamak için başvuruda bulunanlara, ecrimisil borçları bulunmaması şartıyla, cari yıl ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden on yıla kadar doğrudan kiralanabilecek.
17- Tarım arazileri kiracılara satılacak mı?
Kira süresi içerisinde kira ödemelerini düzenli şekilde yerine getirdiği tespit edilen ve talepte bulunan kiracıların kira süresi tekrar uzatılabilecek veya bu araziler kiracılara doğrudan satılabilecek.

Örneklerle İmar Barışı

 

 

 

 

İmar Barışı kapsamında verilen hizmetlerimiz!
Tüm yapılar için Yapı Kayıt Belgesi alınması.
Yapıdaki Konut ve dükkanlar için Kat Mülkiyet hakkının elde edilmesi için

Mimari proje çizimi ve Zemin Tespit Tutanağı Hazırlanması.
Yapıdaki Elektrik, Su ve Doğalgaz bağlantılarının; her bağımsız (Dükkan, Daire) için ayrı ayrı yapılması.