Hava Lidar - 3D Haritalama / Broşürü İncele


Hava Lidar - 3D Haritalama
Hava Lidar - 3D Haritalama

Hava aracına (helikopter, uçak) yerleştirilen Lazer Tarama Cihazı, IMU (Inertial Measurement Unit) ve GPS (Global Positioning System)' ten oluşan bir sistemdir. Bu sistemle havadan taranan yüzey ve objelere ait (XYZ) koordinat ve yükseklik değerleri içeren nokta bulutu elde edilir.

Lidar şirketi olarak 10 yıllık tecrübeye sahip lidar ekibimiz ve en son teknoloji ürünü lazer tarama cihazlarımızla Lidar verilerinden; tarım, enerji, orman, ulaşım, havacılık, inşaat, madencilik ve belediyecilik sektörlerinde hizmet vermekteyiz.

Elektrik iletim hatları,petrol ve doğalgaz boru hatları, karayolu-demiryolu etüd ve planlama projeleri için koridor harita üretiminde, sel-taşkın analizi gibi hidrografik çalışmalarda, heyelan vb.risk haritalarının oluşturulmasında Hava Lidar teknolojisini kullanarak hızlı ve ekonomik çözümler sunuyoruz.

UYGULAMA ALANLARI

 • Karayolu, demiryolu ve boru hatları gibi koridor tipi projelerin planlama ve etüd projeleri çalışmaları,
 • Sık ormanlık bölgelerde, bitki örtüsü ve orman altı topoğrafyasının elde edilmesi
 • 3 boyutlu nokta bulutu üzerinden halihazır harita üretimi
 • Enerji nakil hatlarının etüd projelerinin yapılması ve modellemesi
 • Rüzgar santralleri için en uygun yer belirleme analizleri
 • Güneş enerji panalleri yerleşim sahalarının ölçülmesi
 • İnşaat projelerinde kazı-dolgu takibi ve hassas hacim hesaplarının yapılması
 • Sel, taşkın ve heyelan analizlerinin yapılması
 • 3 boyutlu şehir modeli üretimi (xyz koordinat değerlerine sahip)
 • Elde edilen veriler üzerinden GIS veri tabanı yönetimi

HAVA LiDAR UYGULAMASININ AVANTAJLARI

Hava Lidar ile çok geniş alanları kısa sürede, doğruluktan ödün vermeden, düşük maliyetle haritalamak mümkündür. Hava Lidar haritalama yöntemi diğer yöntemlere göre aşağıdaki avantajlara sahiptir.

 • Zaman
 • Maliyet
 • Doğruluk
 • Hassasiyet

 

WAVEFORM (ÇOKLU DÖNÜŞ) TEKNOLOJİSİ

Lidar teknolojisinde "waveform" (çoklu dönüş) özelliği sayesinde lazer pulsu (lazer demeti) bir objeye çarptıktan sonra parçalanarak yoluna devam eder. Bu özellik sayesinde bir lazer pulsundan çoklu dönüşler elde edilir. Ormanlık ve diğer bitki örtüsünün olduğu alanlarda da lazer pulsu ağaçların sadece yüzeylerinden değil, ağaçların ve ormanın altında kalan topoğrafya, bina, elektrik hatları gibi tüm objelerden veri alabilmektedir. Delta Lidar; hava lidar sisteminden elde edilen 3D nokta bulutunun "waveform" (çoklu dönüş) versini analiz ederek; özel yazılımlar ile nokta bulutunu hassas bir şekilde sınıflamakta, ve ormanaltı gibi bitki örtüsünün altında kalan topoğrafyayı gösteren Sayısal Yükseklik / Sayısal Arazi Modelini özel algoritmalarla üretmektedir.